#Fashion140 ~ proudly wore @Karen_Kane @DeborahLippmann & @Sorrelli #BrandAmbassadorConnection