Kapanayam ng ABN-CBN correspondent si Samantha Cabiles tungkol sa Figure Skating at mga layunin niya sa hinaharap.