โชว์กลอนสรภัญญะ พิธีเปิดการอบรมฯ ที่บ้านหนองฮี อ.พยัคฆฯ #CBT