Tacatà, tacatà... segons la lectora
PD: "tacatà" és l'onomatopeia del galop dels cavalls