With my cousin, Belle! Tumakas lang kami niyan. (Gawain namin) Hahaha. HANG-OUT!