ขอโทษที่ใช้ตัว T รุนแรงไปหน่อย หลุดจากแป้นเลย ฉิบหาย!