หลังเล็กๆที่อยู่กลางทะเลสาป คือ #Homestay ที่พี่เรย์ แมคฯ เคยมาถ่ายรายการ #JourneyThailand :)