Dock att http://yes.thatcan.be/my/next/tweet/ är ganska lol.