นั่งเรือเที่ยวทั่วรอบเกาะเกร็ด 2 ชม 600 บาท พร้อมไหว้พระ 9 วัด #talon