Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda ... non cabe ;) #loispereiro ese xenio