Sa ssunod na ppntahan kong event gsto ko tong suot ni rihanna nung grammy's #seryoso