โอ้แม่เจ้า เพิ่งรู้ว่า janus เปลี่ยน mvim/gvim เป็น textmate ได้ภายใน 5 นาที! https://github.com/carlhuda/janus cc: @tonkla