κι όμως σε κάποιο χωριό ακόμα αντιστέκονται #keratea