@kzograf @velestrumf  #srcejp мал придонес и од мене: расеани се уште 4 QR кодови >