jordbävningen sedan länge glömd och Libyen? Det ligger väl typ i Afrika... Nu tar vi viktiga frågor