Ore 19.15. Il cielo sopra Pino Torinese. Apocalypse now.