Sverige bäst på att minska offentliga utgifter/BNP sedan 80 enl #TheEconomist