സമാധാനം

@samadhanam

വഹ്നി സന്തപ്ത ലോഹസ്ഥാംബു ബിന്ദുനാ സന്നിഭംമര്‍ത്ത്യജന്മം ക്ഷണഭംഗുരം

Fruit Salad , My favourite.... #foodpoint #aluva.

Views 49

2090 days ago

Fruit Salad , My favourite.... #foodpoint #aluva.

0 Comments

Realtime comments disabled