Theta and Farmhouse are going to dominate Mizzou Homecoming 2009!