Professor Lars Nord berättar om krisförlopp och mediernas roll under finanskrisen #tvx