Niele, a elfa maga troller de Holy Avenger, se mostra discipula do mestre @jamirfacts