pesennya kebab turki dapetnya kebab aisyah .. aneh" ajh nama kebab .. hhahha ..