Tiveron que pasar case 3 anos para que volvese pisar o Obradoiro...