Foto #marcante! ZRG e FV, nos bons tempos, inicio das olímpiadas de 2004