.@devospice takes the stage with @wormquartet, sadly video-less. ;( @ #MarsCon