Diskusi diiringi tembang Dandanggula dari Mbakyu Sindhen:)