เมื่อวานในงาน Google Insight Innovation ได้พบผู้ใหญ่ที่เคารพ+รัก ดร.คุณหญิงกัลยา ซึ่งไม่ได้พบท่านมานาน ขค. @TonAwe