เจ้าภาพงานไหนอยากติดต่อวง "เฮอันซากุระ" บรรเลงโดยโอคารินะ และซามิเซ็ง ติดต่อได้ที่คุณอาริ @torarinko นะครับ ไม่แพง