اینم یک عکس دیگه از حفاری سپاه چند روز قبل از انفجار گاز در قم #iran #qom #gas #gaspipe #blast irgc machines digging