avd. uttala sig för tidigt.... @sugbloggen @nikkelin