Sylvia Poggioli, Senior European Correspondent for @NPR, toured the Rock Hall yesterday!