Det går litt tungt med skrivingen nå etter lunsj, men FAD har leid inn en musiker for å motivere oss. #offdata