ندای دانشجویان

@GreenQuran

پیروزی از آن کسانی است که خود را باور میکنند و ایمان دارند که جنبش آزادیخواهانه مردمی، رهبران واقعی خود را خواهد زایید. زنده باد آزادی، پاینده ایران

Picture: ان موعدکم الصبح، الیس صبح بقریب…. #Egypt #cairo

Views 717

1977 days ago

Picture: ان موعدکم الصبح، الیس صبح بقریب…. #Egypt #cairo

1 Comment

Realtime comments disabled

GreenQuran 1977 days ago

Picture: How Egyptians handled military #Egypt #Cairo #Suez