Check out Scott Strange's heavy Scotty Squareback.