Mooi gebaar voor iemand die was uitgestrooid in Domburg. #gevoelvoorgevoel