Second edit. - Kawasan Perindustrian Sungai Buloh Selangor.