ล่าสุด แยกกล้วยน้ำไทไฟแดงกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้ว ขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยประสานครับ @traffy @js100radio #js100radio