Apel për ndihmë familjes së dëshmorit Shaban Zenuni - Hoxha 
Apeli ne gazeten Koha e re, 25.12.2010