Apel për ndihmë familjes së dëshmorit Shaban Zenuni - Hoxha 
Apeli ne Fakti Ditor 3 janar 2011 (E perditshme informative per diasporen shqiptare)