Sinira ni kuya ang box ng cake ko! ☹ kuya guard! Dam you