Grilled presa with potatoes; bulgher wheat with setas and truffle oil #SevillaTapasTour  #fb