'Soll ick mal den Knaller zünden?' - 'ja, zünd den Knaller, ... irre!'