Kobe stopped to sign some pregame autographs in San Antonio: