Oostvaardersplassen ! Wandelen gaat super moeilijk het is erg glad