Godbye seals, goodbye bombing range.until next year