Fried Gyoza w/ a burdock soy sauce @ Mottanai Ramen (can't wait 4 the ramen!) #fb