Të gjithe po bëjnë festë ne Tiranë duke iu gëzuar borës që ka rënë. Dhe unë gjithashtu! :D :D :D