4 od 13 autobusa sa aktivistima na putu Srbija - Bugarska