Opmerkelijk citaat Hero Brinkman uit Volkskrant magazine