เพิ่งจะเคยเห็นดอกบัววิกตอเรียทุกทีเห็นแต่ใบเป็นบัวมีใบใหญ่มากลักษณะกลม มีขอบยกสูงขึ้นมาคล้ายกระด้งจึงเรียกว่า บัวกระด้ง